KONTAKT

Život na vlnách
Sídlo: Ul. Z. Nejedlého 1718/20, 934 05 Levice

Manažér, predseda OZ: Mgr. Michal Červenák
Mobilný tel.: +421 908 432 356
E – mail: cervenak@zivotnavlnach.sk

IČO: 42205255
DIČ: 2023235423

LOGO NA STIAHNUTIE